Atkritumu šķirošana daudzdzīvokļu mājās

SIA „ĶILUPE” piedāvā uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus pie daudzdzīvokļu mājām. Šķiroto atkritumu konteineru uzlikšana un izvešana ir bez maksas. Iedzīvotājiem jānodrošina, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem, attiecīgā konteinerā atrastos tikai atbilstošie materiāli. Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un uzskatāms, ka tie ir sadzīves atkritumi un tie tiek izvesti, piemērojot standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.Vislabāk veicas to māju iedzīvotājiem, kurām ir aktīvi māju vecākie vai kuru iedzīvotājiem ir laba komunikācija ar savu namu apsaimniekotājiem. Tādejādi tiek nodrošināta ne tikai konteineru izvietošana, bet cilvēki ir labāk informēti par to, kā pareizi jāšķiro atkritumi un šķiroto atkritumu konteinerus izmanto tiem paredzētajam mērķim.

Kā uzsākt atkritumu šķirošanu pie daudzdzīvokļu mājas? InfoGrafika.pdf

  1. Mājas vecākais uzraksta iesniegumu namu apsaimniekotājam, ka konkrētā māja vēlas uzsākt atkritumu šķirošanu.
  2. Namu apsaimniekotājs pārsūta šo iesniegumu SIA „Ķilupe”, mēs sazināmies ar konkrētās mājas vecāko.
  3. Izrunājam ar mājas vecāko, kāda tilpuma konteineri būtu piemēroti konkrētai mājai. Parasti tiek uzstādīti trīs konteineri: dzeltenā krāsā – plastmasai, zilā krāsā – papīram/kartonam, zaļā krāsā – stiklam. Ja mājas pagalmā nepietiek vietas trīs konteineriem, vai mājas vecākais vēlas uzstādīt vienu konteineru, piemēram, tikai stiklam vai plastmasas un papīra iepakojumam kopā, piedāvājam arī tādus variantus. Uz katra konteinera ir uzlīmes ar norādēm, kādi atkritumi metami konkrētajā konteinerā.
  4. Uzstādot šķiroto atkritumu konteinerus, ar mājas vecākā starpniecību, visi mājas iedzīvotāji savā pastkastītē saņem informāciju kā pareizi šķirot atkritumus - kādi atkritumi katrā konteinerā metami, ko nedrīkst mest attiecīgajā šķirošanas konteinerā. Kāpņu telpās izvietojam informatīvu materiālu par atkritumu šķirošanu. Ja nepieciešams, piedalāmies māju rīkotajās kopsapulcēs un informējam iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu.
  5. Katrā mājas kāpņu telpā pie pastkastītēm uzliekam EKO kasti – reklāmas bukletu, kuponu, preses izdevumu (priekšvēlēšanas avīzes utt.) izmešanai. Kad EKO kaste pilna, sētnieks kastes saturu izber šķiroto atkritumu konteinerā.