Ekspluatācijā nodota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra Ogresgala pagastā

20.11.2015.

SIA „ĶILUPE” ir saņēmusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros līdz 2015.gada 30.oktobrim pabeigti projekta „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” būvdarbi, kas pieņemti ekspluatācijā Ogres būvvaldē 2015.gada 16.novembrī.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 975 778,56. Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta realizācijas laikā izbūvēta nojume ar kompostējamā materiāla uzkrāšanas zonu, pildmateriāla uzglabāšanas, kompostējamās masas sagatavošanas laukums ar betona segumu un kompostēšanas laukums ar asfaltbetona iesegumu. Ražošanas procesa veikšanai iegādāta jauna tehnika – riteņu iekrāvējs Liebherr L542 un komposta apstrādes iekārta. Rezultātā izveidota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra ar jaudu 3000 t/gadā kvalitatīva komposta sagatavošanai ar plašām pielietojuma iespējām labiekārtošanas darbos.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

_______________________________________________________

Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras projekta attīstības gaita

07.09.2015.

SIA „ĶILUPE” ir saņēmusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros līdz 2015.gada 30.oktobrim paredzēta projekta „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 977 041,89. Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Iepirkuma procedūras rezultātā SIA „ĶILUPE” ir noslēgusi trīs sadarbības līgumus projekta ietvaros – būvdarbu līgumu ar SIA „Valkas meliorācija”, būvuzraudzības līgumu ar SIA „Geo Consultants” un tehnikas piegādes (frontālais iekrāvējs) līgumu ar SIA „Alfis”. Būvdarbu līgums ietver ne tikai notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izbūvi, bet arī projektēšanu un autoruzraudzību. Rezultātā tiks izveidota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra ar jaudu 3000 t/gadā kvalitatīva komposta sagatavošanai ar plašām pielietojuma iespējām labiekārtošanas darbos.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

 

_______________________________________________________

Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras projekta attīstības gaita

08.05.2015.

SIA „ĶILUPE” ir saņēmusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros 2015.gadā paredzēta projekta „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 977 041,89. Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Šobrīd notiek darbs pie iepirkuma procedūru izstrādes. SIA „ĶILUPE” plāno slēgt trīs sadarbības līgumus projekta ietvaros – būvdarbu līgumu, kas ietvers infrastruktūras projektēšanu, izbūvi un autoruzraudzību, būvuzraudzības līgumu un tehnikas piegādes līgumu. Rezultātā tiks izveidota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra ar jaudu 3000 t/gadā kvalitatīva komposta sagatavošanai ar plašām pielietojuma iespējām labiekārtošanas darbos.

 

 

__________________________________________________________

Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā

12.02.2015.

SIA „ĶILUPE” ir saņēmusi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros 2015.gadā paredzēta projekta „Notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūras izveide Ogres novadā” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 977 041,89. Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Šobrīd Ogres novada teritorijā, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus, rodas aptuveni 3000 – 4000 tonnas/gadā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu, kurām nav nodrošinātas ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējas ilgtermiņā. Esošā dūņu apstrādes infrastruktūra nenodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu dūņu apstrādi, kas ļautu apstrādes rezultātā iegūt atkārtoti izmantojumus materiālus, piemēram, kompostu, ko izmantot kā kvalitatīvu aizstājēju melnzemei, kas tiek izmantota labiekārtošanas darbos.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt nojumi ar kompostējamā materiāla uzkrāšanas zonu, pildmateriāla uzglabāšanas, kompostējamās masas sagatavošanas laukumu un kompostēšanas laukumu, kā arī iegādāties notekūdeņu dūņu kompostēšanas iekārtas. Rezultātā tiks izveidota notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūra ar jaudu 3000 t/gadā kvalitatīva komposta sagatavošanai ar plašām pielietojuma iespējām labiekārtošanas darbos.