Ekspluatācijā nodota sadzīves atkritumu šķirošanas stacija un
kompostēšanas laukums

19.01.2012.

SIA „ĶILUPE” sadzīves atkritumu šķirošanas laukumā Ogresgala pagastā pabeigti būvniecības darbi pie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā”. Projekts nodots ekspluatācijā 2011.gada decembrī. Projekts tika realizēts 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” un tā kopējās izmaksas ir LVL 2 440 189.10 (t.sk. PVN 22%). Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta realizācijas laikā izbūvēta atkritumu šķirošanas stacija un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukums ar šādu saistīto infrastruktūru:
• stacijas iekšējie ceļi un laukums, kas ietver asfaltbetona segumu, inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, elektrība, attīrīšanas iekārtas lietus un saimnieciskajiem notekūdeņiem), labiekārtošana - žogs, vārti;
• angārs šķirošanas līnijas izvietošanai;
• mehāniskās priekšapstrādes/šķirošanas iekārtas (minimālā jauda ~14 000 tonnas atkritumu gadā);
• manuālā šķirošanas iekārta - šķirošanas līnijas (minimālā jauda ~7000 tonnas atkritumu gadā); atkritumu smalcināšanas iekārta Komptech Terminator; ķīpu prese;
• autosvari un kontroles, reģistrācijas sistēma;
• sadzīves telpas – sarga/operatora ēka un personāla ēka.

Šķirošanas līnijas apkalpošanai iegādāta šāda, pilnīgi jauna tehnika (iekrāvēji) – dakšu iekrāvējs AUSA C200H un universālais iekrāvējs LIEBHERR L542.

Atkritumu šķirošanas stacija projektēta un izbūvēta kā pilnībā funkcionāls komplekss, kurā izvietotās atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtas un manuālā šķirošanas līnija veiks sadzīves atkritumu smalcināšanas funkciju un šķirošanas funkciju ar mērķi nodalīt kompostējamos – bioloģiski noārdāmos atkritumus, pārstrādei derīgos materiālus un nederīgo apglabājamo atkritumu frakciju.

Iepirkuma procedūras rezultātā atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma projektēšanas un būvniecības darbus, kā arī iekārtu piegādi nodrošināja personu apvienība Komptech GmbH (Austrija) un SIA „Ecotechno Baltic”. Savukārt projekta būvuzraugs bija SIA „Geo Consultants”. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

_______________________________________________________

Aktīvi turpinās darbs pie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā"

16.09.2011.

SIA „ĶILUPE” sadzīves atkritumu šķirošanas laukumā Ogresgala pagastā aktīvi turpinās būvniecības darbi pie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā”. Projekts tiek realizēts 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” un tā kopējās izmaksas ir LVL 2 440 189.10 (t.sk. PVN 22%). Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. 

Projektā paredzēts izbūvēt atkritumu šķirošanas staciju ar nepieciešamo saistīto infrastruktūru un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu, kas nepieciešami apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai un atkritumu nodošanai pārstrādei. Projekts paredz šādas galvenās aktivitātes: stacijas ceļu un laukumu izbūvi ~ 6000m2 platībā; angāra izbūvi šķirošanas līnijas izvietošanai; mehānisko priekšapstrādes/šķirošanas iekārtu un manuālo šķirošanas iekārtu – šķirošanas līnijas un šķirošanas līnijas apkalpošanai nepieciešamās tehnikas iegādi; autosvaru un kontroles, reģistrācijas sistēmas ierīkošanu; sadzīves telpu ierīkošanu; un kompostēšanas laukuma ierīkošanu ~ 3500m2 platībā.

Projekta ietvaros jau piegādāti šādi atkritumu šķirošanas līnijās elementi: atkritumu smalcināšanas iekārta TERMINATOR 3400 un universālais iekrāvējs LIEBHERR L542 šķirošanas līnijas un kompostēšanas laukuma apkalpošanai.
Iepirkuma procedūras rezultātā atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma projektēšanas un būvniecības darbus, kā arī iekārtu piegādi nodrošina personu apvienība Komptech GmbH (Austrija) un SIA „Ecotechno Baltic”. Savukārt projekta būvuzraugs ir SIA „Geo Consultants”. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

 

_______________________________________________________

Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā


23.05.2011.

Šogad SIA „ĶILUPE” plāno lielas izmaiņas savā darbībā, kas paredz Ogres novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu. Uzņēmums ir saņēmis Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3.5.1.2.3.apakšaktivitātē „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, kuras ietvaros paredzēta projekta „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā” īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 440 189.10 (t.sk. PVN 22%). Savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekts „Sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma izbūve Ogres novadā” tiek realizēts Pierīgas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007. - 2013.gadam paredzēto pasākumu ietvaros. Projekta teritorijā ietilpst šādas pašvaldības: Ogres novads, Ķeguma novads, Ikšķiles novads, Lielvārdes novads. 

Projektā paredzēts izbūvēt atkritumu šķirošanas staciju ar nepieciešamo saistīto infrastruktūru un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu, kas nepieciešami apglabājamā atkritumu apjoma samazināšanai un atkritumu nodošanai pārstrādei. Projekts paredz šādas galvenās aktivitātes: stacijas ceļu un laukumu izbūvi ~ 6000m2 platībā; angāra izbūvi šķirošanas līnijas izvietošanai; mehānisko priekšapstrādes/šķirošanas iekārtu un manuālo šķirošanas iekārtu – šķirošanas līnijas un šķirošanas līnijas apkalpošanai nepieciešamās tehnikas iegādi; autosvaru un kontroles, reģistrācijas sistēmas ierīkošanu; sadzīves telpu ierīkošanu; un kompostēšanas laukuma ierīkošanu ~ 3500m2 platībā.

Projekta rezultātā plānots, ka izveidotā atkritumu šķirošanas stacija sākot no 2012.gada, ik gadu nodrošinās, ka no kopējā projekta teritorijā savāktā atkritumu apjoma šķirošanas stacijā tiks atdalīti un nodoti pārstrādei 15% izlietotā iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu un 30% bioloģiski noārdāmo atkritumu.

Iepirkuma procedūras rezultātā atkritumu šķirošanas stacijas un kompostēšanas laukuma projektēšanas un būvniecības darbus, kā arī iekārtu piegādi nodrošina personu apvienība Komptech GmbH (Austrija) un SIA „Ecotechno Baltic”. Savukārt projekta būvuzraugs ir SIA „Geo Consultants”. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas puses projekta realizāciju uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.