SIA „ĶILUPE” dibināta 1998.gadā. Uzņēmuma dibinātāja un viena no akcionārēm ir Ogres novada pašvaldība. SIA „ĶILUPE” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, kvalitatīvu, videi drošu un draudzīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, pielāgojoties katra klienta individuālajām vajadzībām.


SIA „ĶILUPE” piedāvā šādus pakalpojumus:

 • cieto sadzīves atkritumu savākšanu, izvešanu un šķirošanu;
 • būvniecības un lielgabarīta atkritumu konteineru nomu un izvešanu;
 • transporta pakalpojumus.

SIA „ĶILUPE” savus pakalpojumus piedāvā fiziskām un juridiskām personām Ogres, Aizkraukles un Rīgas rajonā, kurām gan mājsaimniecības, gan saimnieciskās darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi. Uzņēmums var lepoties ar ilgstošu darba pieredzi atkritumu apsaimniekošanas jomā un klientu apkalpošanā.

SIA „ĶILUPE” kvalitātes un vides politika

Galvenie darbības pamatprincipi ir:

 • Nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju atsevišķi nodalīt atkritumus pēc to veida un īpašībām, lai veicinātu atkritumu atkārtotu pārstrādi, resursu taupīšanu un to lietderīgu izmantošanu.
 • Nodrošināt bīstamo atkritumu pieņemšanu un tālāku nodošanu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošas vides aizsardzības institūciju atļaujas darbībām ar bīstamajiem atkritumiem, tādejādi samazinot potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi.
 • Ievērot likumdošanas un uzņēmuma noteiktās prasības.
 • Balstīt uzņēmuma stratēģisko vadību un darbības uz nepārtrauktu pilnveidošanu un sasniegto rezultātu analīzi.
 • Paaugstināt darbinieku prasmes, zināšanas un kompetences uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai.

Kopš 2000.gada SIA „ĶILUPE” ir Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) biedrs. Savukārt 2009.gadā SIA „ĶILUPE” izsniegts LASUA sertifikāts, kas apliecina, ka uzņēmums sertificēts šādās jomās:

 • sadzīves atkritumu savākšana, pārvadāšana;
 • atkritumu konteineru apsaimniekošana;
 • atkritumu pārkraušana, šķirošana.

Kopš 2011.gada decembra SIA „ĶILUPE” ir ieviesta vides un kvalitātes pārvaldības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem LVS EN ISO14001 un LVS EN ISO9001 standartiem.

SIA „ĶILUPE” darbības sfēra ir cieto sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un pārvadāšana.

SIA „ĶILUPE” privātuma politika -> skatīt šeit.